Oferta

Szkolenia BHP

Organizujemy szkolenia w zakresie BHP wstępne i okresowe dla:

 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony ppoż.

Przeprowadzamy szkolenia dla zakładów pracy i grup zorganizowanych, które są zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności potrzebnych, by udzielić pierwszej pomocy, a także dokształcić się w zakresie ochrony ppoż. Szkolenia są profesjonalnie przygotowane i prowadzone przez trenerów mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie w tym zakresie, jak również szeroką wiedzę. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu. W trakcie szkoleń wykorzystujemy filmy video, skrypty, prezentacje multimedialne. Miejsce szkoleń jest wyznaczone przez klienta, zazwyczaj jest to zakład pracy, do którego dojeżdżamy.

Usługi z zakresu BHP, ochrony ppoż. i pierwszej pomocy przedmedycznej

Przeprowadzamy również szereg działań na rzecz klienta w zakresie BHP, ochrony ppoż. i pierwszej pomocy przedmedycznej. W ich zakres wchodzą m.in.:

 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków;
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 kodeksu pracy);
 • uczestnictwo w pracach komisji BHP w zakładzie pracy;
 • opracowywanie instrukcji BHP na poszczególnych stanowiskach w zakładach pracy;
 • przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach;
 • doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy;
 • sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa
  i higieny pracy w firmie;
 • odnoszenie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy;
 • opracowywanie norm w zakresie przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej;
 • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej aktualizacja;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy;
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (dz. u. nr 109, poz. 704; zm.: dz. u. z 2004 r. nr 246, poz. 2468).

Cennik

Prezentujemy orientacyjny cennik naszych usług, w każdym jednak przypadku ceny ustalane są indywidualnie.

 • szkolenie już od 35 zł od 1 uczestnika szkolenia (ceny zależne od liczby uczestników szkolenia);
 • służba BHP – stały nadzór już od 120 zł miesięcznie zależnie od wielkości zakładu i liczby pracowników;
 • dokumentacja powypadkowa od 250 zł zależnie od rodzaju i ciężkości wypadku ciężkości.